SZLIFOWANIE      FREZOWANIE       OBRÓBKA SKRAWANIEM        REMONTY OBRABIAREK

ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM PORĘBA KRZYSZTOF HĄC
Regeneracja stołu tokarki SEDIN 1L532

Po wieloletnim użytkowaniu stół wymagała gruntownej regeneracji.


W pierwszym etapie cała powierzchnia stołu została przefrezowana w celu przywrócenia właściwej geometrii.
Etap drugi obejmował regenerację zniszczonych rowków t-owych

  • w tarczy wyfrezowane zostały kanały, w które wpasowano wykonane na zamówienie odlewy.
  • po wywierceniu w nich otworów nowe elementu zostały przymocowane za pomocą 250 śrub, tworząc nowe rowki t-owe.
Własna strona www za darmo - sprawdź